به نام خدا

شرکت پارساتراز در تاریخ 1388/12/22 تحت شماره 14521 در اداره ثبت استان کرمانشاه به ثبت رسید .
زمینه های فعالیت شرکت عبارتند از :
 üانجام کلیه خدمات حسابداری با نرم افزار های مالی
ü انجام کلیه امور حسابرسی و ارائه گزارش توسط موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (IACPA)
ü   تهیه و تحریر دفاتر قانونی از روی اسناد تنظیمی و تهیه صورتهای مالی
 ü  تنظیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی
ü  انجام کلیه امور مربوط به مالیات بر ارزش افزوده از مرحله ثبت نام تا ثبت اظهارنامه و فیشهای پرداختی به صورت اینترنتی
ü  طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و صنعتی
ü ارائه خدمات مشاوره مالی ، مالیاتی و مدیریتی
ü تهیه و نصب انواع نرم افزار های مختلف حسابداری ، حقوق و دستمزد و انبار و استقرار سیستم های مالی مکانیزه
ü تامین نیروی انسانی برای شرکتها
ü تهیه لیست حقوق و دستمزد و فلاپی تامین اجتمایی و CD دارایی
 


 
 
مرکز پاسخگويي فني سامانه هاي مالياتي افتتاح شد
مرکز پاسخگویی فنی سامانه های مالیاتی در چارچوب طرح جامع مالیاتی ، با هدف پاسخگویی سریع و رسیدگی موثر به درخواست کاربران سامانه های مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور راه اندا
 
تاریخ 29/04/1392
 
افتتاح سامانه پرداخت الكترونيكي ماليات
سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات در جلسه مورخ 27/3/92 شورای عمومی سازمان امور مالیاتی رسماً معرفی، افتتاح و بهره برداری از آن آغاز گردید. با استفاده از امکانات این سامانه مودیان گ
 
تاریخ 29/04/1392
 
طراحی و برنامه نویسی وب سایت شرکت
 
تاریخ 29/04/1392
HyperLink